ATEX voor LIFTAL

Eerste ATEX certificering in hijs- en hefsector ATEX voor LIFTAL

Vlissingen, 30 maart 2017 - Als eerste bedrijf in de sector, mag LIFTAL zich ATEX/IECEx Certified Service Facility noemen. Hiermee onderscheidt het bedrijf zich als volwaardige partner voor de industriële, maritieme en offshore sector, op het gebied van leveren, installeren, inspecteren, onderhouden en repareren van explosieveilige hijsmiddelen.

In deze sectoren is veel aandacht voor explosiegevaar. Met name in sectoren waar het gevaar van explosies gas en/of stofexplosies dreigt, zoals bijvoorbeeld in de (petro) chemie en de olie- en gasindustrie. Het werken met mechanische en elektronische apparatuur speelt hierbij een belangrijke rol. Veel bedrijven vergeten dat niet alleen productiemiddelen, maar ook de diverse arbeidsmiddelen die gebruikt worden een risico kunnen vormen. Dit geldt dus ook voor de diverse hijs- en hefmiddelen en toebehoren die gebruikt worden in risico zones.

Hans Hirdes, Directeur LIFTAL Vlissingen vertelt: “Veel van onze klanten beginnen deze problematiek te onderkennen en kwamen bij ons terecht voor vragen hierover. Ook onze leveranciers weten vaak veel van het ATEX ontwerpen van hun producten en het bestaan van de wet- en regelgeving rond explosiegevaar, maar kunnen niet altijd precies vertellen hoe het staat met het onderhoud er van. Dat heeft ons doen besluiten om zelf het ATEX certificaat te halen. We zijn nu het eerste en enige bedrijf in onze sector dat kan aantonen te werken volgens de strenge internationale wet- en regelgeving op het gebied van explosieveiligheid. Dit wil dus zeggen dat de hijsproducten die we leveren, maar ook de diensten die we op dit het gebied van hijsen verlenen zoals inspectie, testen, onderhoud en reparatie, altijd explosieveilig zijn. Dat is natuurlijk een geruststellende gedachte.”

“Het ATEX certificaat is een aanvulling op onze andere certificeringen ten behoeven van hijs- en arbeidsmiddelen, zoals EKH,” vult Paul Kuipers, Unit Manager Industry en ATEX verantwoordelijke, aan. Kuipers is initiator en coördinator van het ATEX project. “Het hele certificerings- en opleidingsproces heeft ongeveer zes maanden in beslag genomen, maar hiermee begint alles eigenlijk pas. Ieder jaar zal door DEKRA Certification, de instantie die ons gecertificeerd heeft, zowel op onze vestiging, maar ook in het veld, gecontroleerd worden of wij nog werken volgens de APEX normen. We mogen dus niet verslappen.”

DEKRA Certification is in Europa een van de experts op het gebied van ATEX/IECEx certificeringen. Ben van Leeuwen, Project Manager bij DEKRA en nauw betrokken bij de certificering van LIFTAL: “In totaal zijn er nu ongeveer dertig ATEX gecertificeerde bedrijven in Nederland en LIFTAL is nu het eerste bedrijf in de hijs- en hefsector. Een mooie prestatie waarmee het bedrijf daadwerkelijk aantoont binnen haar werkgebied explosieveilig te werken en dat is een goede waarborg voor haar huidige en toekomstige klanten.”

LIFTAL heeft vestigingen in Vlissingen, Yerseke en het Belgische Temse. In totaal werken er ongeveer 45 personen. Het bedrijf is sinds 1997 full service specialist in hef- en hijstechniek en valbeveiliging. Werkzaamheden bestaan vooral uit adviseren, installeren, onderhouden, repareren, testen, keuren en certificeren.